Home

Home


Welcome to Taxes-The Financial Services Corp.

 

Success in life is the art of making the right decisions. Also, when finances and taxes come into play.

Since 1992 Taxes – The Financial Services Corporation has been providing professional tax preparation for corporations, small businesses and individuals living in United States and abroad.  We provide comprehensive accounting and tax service for companies, represent before government tax authorities and prepare reports resulting from the FATCA law on the disclosure of information on foreign accounts. The company’s offer also includes consultations on individual tax planning, including retirement and inheritance, also international tax optimization for businesses.

Thanks to our existing customers for the long-term trust we have been given and new customers are welcomed as well now in our new headquarters at:

1030 Higgins Rd, Suite 205

Park Ridge, IL 60068

Phone 773-631-2700

Sukces w życiu to sztuka podejmowania właściwych decyzji. Również wtedy, gdy w grę wchodzą finanse i podatki.

Firma TAXES – The Financial Services Corporation od ponad dwudziestu pięciu lat oferuje profesjonalne przygotowanie rozliczeń podatkowych dla korporacji, małych biznesów oraz osób indywidualnych zamieszkałych w kraju i za granicą. Prowadzi kompleksową obsługę księgowo-podatkową firm, reprezentuje przed rządowymi organami podatkowymi oraz przygotowuje raporty wynikające z ustawy FATCA o ujawnieniu informacji o rachunkach zagranicznych.

Oferta firmy obejmuje również konsultacje w zakresie indywidualnego planowania podatkowego, w tym emerytalnego i spadkowego oraz międzynarodowej optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorstw.

Dziękujemy naszym dotychczasowym klientom za wieloletnie zaufanie, jakim nas obdarzono, a nowych klientów serdecznie zapraszamy. Teraz w nowej siedzibie, przy:

1030 Higgins Rd, Suite 205

Park Ridge, IL 60068

Phone 773-631-2700Rating: